Project Director, Helsinki, Finland

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions. 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again. 
 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including:
Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS). 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Scope of the Role:

Reporting to the BU Management and Operations Manager this person will be a self-starter working on their own initiative. They will be responsible for the management and co-ordination all aspects of the Project as they relate to the project scope of work with an approximate value of €70M to €180m. Leading and managing the Project Team and interfacing with the Client Team this person will set clear direction and expectations for the Safe, on time, on budget delivery of the fully integrated build. The core project management team, of which you are a key part, will create the vision; provide leadership; set targets; create processes and procedures; manage the Quality and ensure adherence to all EHS requirements across all projects.

 

Responsibilities of the Role:


Weekly Meetings

 • Schedule and chair meeting with your team, the Design team, and the Client
 • Follow up and ensure a timely close out of any outstanding items.
 • Attend and actively contribute to EHS and QA meetings
 • Attend Morning White board evening schedule meetings

·

Weekly Audits
 

 • Implement Mercury Project audit plan
 • Review weekly Project audits and address open items with your team
 • Discuss findings and trends with your Construction Manager, your team and the BU Leads
 • Ensure Audit findings are clearly communicated to all stakeholders
 • Drive closure of all open Audit findings
 • EHS Alerts
 • Ensure that all EHS alerts are communicated effectively
 • Engage in the campaigns being run to reflect the alerts – TBT, Stand-down, Demonstration
 • Ensure Workforce participation
 • Mercury Procedures
 • Ensure Mercury Procedures are in place and being adhered to on your project
 • Ensure you and your team have fully reviewed and understand the Project specifications and documentation.
 • Plan procurement and ensure engineering is developed to meet deadlines.
 • Ensure all Material Take Offs are completed to compare with Sub-Contractor pricing returns
 • Review quality of output and foster continuous improvement
 • Periodic attendance at planned meetings, TBT, SLT, DABS.
 • Client Meetings
 • Attend client meetings
 • Push strong QEHS approach with Client
 • Identify improvement opportunities
 • Share Mercury reports highlighting positives and negatives
 • Identify and communicate where Client approach needs change
 • Training
 • Make training available to your team and your Sub-contractors.
 • Set standards for training requirements for Mercury and Sub-Contractor staff
 • Project Weekly Report
 • Review weekly Progress update with the project planner and implement strategies to ensure project remains on track. Issue Project report.
 • Weekly Planner
 • Use the project lookaheads to drive the project
 • Co-ordinate with the various Project teams to ensure your dates can be achieved.
 • Sub-contractor Meetings
 • Safety walks
 • Audits
 • Client Interface
 • Project Team Management
 • Guide and assist your project team
 • Align your expectations with Project requirements
 • Ensure your expectations are clearly understood
 • Empower you Construction Manager to set up a functional site
 • Set clear expectations and track against the KPIs

 

Your Qualifications and Key Criteria:
 

 • Engineering Degree or recognised trade qualification
 • 10+ years’ experience of managing large construction projects as a General Contractor.
 • Thorough knowledge of Civil, Structural and Architectural packages
 • Flexibility in working patterns where necessary.
 • Ability to efficiently manage a team by setting expectations, delegation, and review.
 • Strong communication & computer skills,
 • Ability to work on own initiative and possess strong interpersonal and communications skills.

 

Essential Skills:

 • Close attention to detail
 • Good team-working skills

 

Mercury is an equal opportunities employer

 

 

 

 

Organisaatioympäristö:
 

Mercury on Euroopan johtava rakennusratkaisujen valmistaja. 

Rakennamme ja hallinnoimme monimutkaisia ​​suunnittelu- ja rakennusprojekteja maailman johtaville yrityksille. Ratkaisumme auttavat toimittamaan teknologioita ja elämää muuttavia edistysaskeleita, jotka yhdistävät ihmiset, yhteisöt ja yritykset ja antavat niille voimaa saavuttaa uskomattomia asioita. Ihmisillämme on rohkeutta olla innovatiivisia. Heidän päättäväisyytensä ja terävä keskittymisensä antavat meille mahdollisuuden toimia varmasti aina ja uudelleen. 
 

Toimitamme asiakkaidemme visioita huippuluokan rakennusratkaisuilla useille eri aloille, mukaan lukien:
Yrityspalvelinkeskukset, edistynyt teknologia ja biotieteet, hyperscale-palvelinkeskukset, paloturvallisuus ja tekniset tukipalvelut (TSS). 

 

Mercurylla meidän velvollisuutemme on rohkaista ja tukea ihmisiä toteuttamaan näkemyksensä itsestään. Asetamme heidät toimintamme ytimeen ja tarjoamme haastavia mahdollisuuksia kehittyä mahtavassa tiimissä kannustavassa ympäristössä, jossa he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

 

Roolin laajuus:
 

BU:n johto- ja toimintapäällikölle raportoiva henkilö on oma-aloitteinen, joka työskentelee oma-aloitteisesti. He ovat vastuussa hankkeen kaikkien osa-alueiden johtamisesta ja koordinoinnista, koska ne liittyvät hankkeen työn laajuuteen, jonka arvo on noin 70–180 miljoonaa euroa. Projektiryhmän johtaminen ja johtaminen sekä vuorovaikutus asiakastiimin kanssa tämä henkilö määrittää turvalliselle selkeän suunnan ja odotukset ajoissa täysin integroidun rakenteen budjetin toimittamisessa. Projektin johtoryhmä, jonka keskeinen osa sinä olet, luo vision; tarjota johtajuutta; asettaa tavoitteet; luoda prosesseja ja menettelyjä; hallita laatua ja varmistaa kaikkien EHS-vaatimusten noudattaminen kaikissa projekteissa.

 

Roolin vastuualueet:


Viikoittaiset kokoukset

 • Suunnittele ja johda tapaaminen tiimisi, suunnittelutiimin ja asiakkaan kanssa
 • Seuraa ja varmista, että kaikki jäljellä olevat tuotteet suljetaan ajoissa.
 • Osallistu EHS- ja QA-kokouksiin ja osallistu niihin aktiivisesti
 • Osallistu Morning White boardin iltaaikataulun kokouksiin

·

Viikoittaiset tarkastukset

 • Toteuta Mercury Projectin auditointisuunnitelma
 • Tarkista viikoittaiset projektitarkastukset ja käsittele avoimia asioita tiimisi kanssa
 • Keskustele havainnoista ja trendeistä rakennuspäällikkösi, tiimisi ja BU-johtajien kanssa
 • Varmista, että tarkastuksen havainnot välitetään selkeästi kaikille sidosryhmille
 • Kaikki avoimet tarkastushavainnot lopetetaan
 • EHS-hälytykset
 • Varmista, että kaikki EHS-hälytykset välitetään tehokkaasti
 • Osallistu käynnissä oleviin kampanjoihin hälytysten huomioon ottamiseksi – TBT, Stand-down, Demonstraatio
 • Varmista työvoiman osallistuminen
 • Mercury-menettelyt
 • Varmista, että Mercury-menettelyt ovat paikoillaan ja että niitä noudatetaan projektissasi
 • Varmista, että sinä ja tiimisi olette täysin tutustuneet ja ymmärtäneet projektin tekniset tiedot ja asiakirjat.
 • Suunnittele hankinnat ja varmista, että suunnittelua kehitetään määräaikojen mukaisesti.
 • Varmista, että kaikki materiaalin nousut on suoritettu, jotta voit verrata niitä alihankkijan hinnoittelun palautuksiin
 • Tarkista tulosten laatu ja edistä jatkuvaa parantamista
 • Säännöllinen osallistuminen suunniteltuihin kokouksiin, TBT, SLT, DABS.
 • Asiakastapaamiset
 • Osallistu asiakastapaamisiin
 • Työnnä vahvaa QEHS-lähestymistapaa asiakkaan kanssa
 • Tunnista parannusmahdollisuudet
 • Jaa Mercuryn raportteja, joissa korostetaan positiivisia ja negatiivisia puolia
 • Tunnista ja kommunikoi kohteissa, joissa asiakkaan lähestymistapaa on muutettava
 • Koulutus
 • Tarjoa koulutusta tiimillesi ja alihankkijoillesi.
 • Aseta standardit koulutusvaatimuksille Mercuryn ja alihankkijan henkilöstölle
 • Projektin viikkoraportti
 • Tarkista viikoittainen edistymispäivitys projektisuunnittelijan kanssa ja ota käyttöön strategioita varmistaaksesi, että projekti pysyy aikataulussa. Ongelma Projektiraportti.
 • Viikkosuunnittelija
 • Käytä projektin ennakointia projektin ohjaamiseen
 • Tee yhteistyötä eri projektitiimien kanssa varmistaaksesi, että päivämäärät voidaan saavuttaa.
 • Alihankkijakokoukset
 • Turvakävelyjä
 • Tarkastukset
 • Asiakaskäyttöliittymä
 • Projektiryhmän hallinta
 • Ohjaa ja auta projektiryhmääsi
 • Kohdista odotuksesi projektin vaatimusten kanssa
 • Varmista, että odotuksesi ymmärretään selvästi
 • Valtuuta rakennuspäällikkösi perustamaan toimiva työmaa
 • Aseta selkeät odotukset ja seuraa KPI:itä

 

Sinun pätevyys ja keskeiset kriteerisi:

 • Insinööritutkinto tai tunnustettu ammattipätevyys
 • Yli 10 vuoden kokemus suurten rakennusprojektien johtamisesta pääurakoitsijana.
 • Yksityis-, rakenne- ja arkkitehtuuripakettien perusteellinen tuntemus
 • Joustavuutta työskentelytavoissa tarvittaessa.
 • Kyky johtaa tiimiä tehokkaasti asettamalla odotuksia, delegoimalla ja arvioimalla.
 • Vahvat kommunikaatio- ja atk-taidot,
 • Kykyä työskennellä oma-aloitteisesti sekä vahvat vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutustaidot.

 

 

Välttämättömät taidot:

 • Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin
 • Hyviä tiimityöskentelytaitoja

 

 

Mercury on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja

Apply Now