Senior Planner, Helsinki, Finland

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions. 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

 We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

 At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Responsible for a project or portfolio of projects (regional / sectoral)
 • Responsible for all aspects of planning, as defined by the Planning SOP
 • Reporting to Planning Department
 • Reporting to Business Unit / Project Management
 • Developing and maintaining schedules for pre-construction / construction / com-missioning
 • Developing and maintaining progress databases
 • Progress reporting
 • Milestone projections, delay / float path analysis
 • Earned Value Management systems
 • Monitoring schedule performance and productivity
 • Auditing progress on site
 • Attending schedule meetings, liaising with client and subcontractors
 • Preparation of tender schedules
 • Preparation of histograms
 • Leading planning meetings
 • Supporting weekly workface planning systems
 • Resource / cash loading of schedules
 • Providing data for payment applications
 • Completing contract review reports
 • Responsibility for quality and accuracy of schedules and reports
 • Making relevant parties aware of issues and advising on solutions
 • Recording delay and disruption
 • Assisting in the preparation of claims and providing data for contractual disputes
 • Managing, training, coaching, supporting, developing, leading staff, if required
 • Covering Planning Manager responsibilities when required
 • Covering Project Planner responsibilities when required
 • All other duties associated with role

 

Essential Criteria for the Role:

 • Minimum 5 years’ experience working in planning on large-scale construction projects
 • Be proficient using Primavera P6, Earned Value Management, Excel
 • Clear understanding of construction methodologies and sequence
 • Able to produce programme to plan and monitor the works from necessary information (drawings/model/SOW etc.).
 • Capable of managing the planning of large-scale projects with minimum supervision.
 • Be highly motivated, a self-starter & able to work well in a team on or your own.
 • Clear communicator
 • Ability to work well within strict deadlines

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Organisaatioympäristö:

Mercury on Euroopan johtava rakennusratkaisujen valmistaja. 

Rakennamme ja hallinnoimme monimutkaisia ​​suunnittelu- ja rakennusprojekteja maailman johtaville yrityksille. Ratkaisumme auttavat toimittamaan teknologioita ja elämää muuttavia edistysaskeleita, jotka yhdistävät ihmiset, yhteisöt ja yritykset ja antavat niille voimaa saavuttaa uskomattomia asioita. Ihmisillämme on rohkeutta olla innovatiivisia. Heidän päättäväisyytensä ja terävä keskittymisensä antavat meille mahdollisuuden toimia varmasti aina ja uudelleen.

 Toimitamme asiakkaidemme visioita huippuluokan rakennusratkaisuilla useilla aloilla, mukaan lukien Enterprise Data Centerit, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale-palvelinkeskukset, Fire Protection ja Technical Support Services (TSS).

 Mercurylla meidän velvollisuutemme on rohkaista ja tukea ihmisiä toteuttamaan näkemyksensä itsestään. Asetamme heidät toimintamme ytimeen ja tarjoamme haastavia mahdollisuuksia kehittyä mahtavassa tiimissä kannustavassa ympäristössä, jossa he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

 

Roolin keskeiset vastuut:

 • Vastaat hankkeesta tai projektiportfoliosta (alueellinen / alakohtainen)
 • Vastaa kaikista suunnittelun osa-alueista, sellaisina kuin ne on määritelty suunnittelun SOP:ssa
 • Raportointi suunnitteluosastolle
 • Raportointi liiketoimintayksikölle / Projektinhallinta
 • Esirakennus- / rakentamis- / käyttöönottoaikataulujen kehittäminen ja ylläpito
 • Edistymistietokantojen kehittäminen ja ylläpito
 • Edistymisraportointi
 • Virstanpylväsennusteet, viive / float polku analyysi
 • Ansaitut arvonhallintajärjestelmät
 • Tarkkaile aikataulun suoritusta ja tuottavuutta
 • Tarkastus edistymistä paikan päällä
 • Osallistuminen aikataulutapaamisiin, yhteydenpito asiakkaan ja alihankkijoiden kanssa
 • Tarjousaikataulujen laatiminen
 • Histogrammien valmistelu
 • Suunnittelukokousten johtaminen
 • Viikoittaisten työtapojen suunnittelujärjestelmien tukeminen
 • Aikataulujen resurssi / käteislataus
 • Tietojen toimittaminen maksusovelluksiin
 • Sopimusten tarkistusraporttien täyttäminen
 • Vastuu aikataulujen ja raporttien laadusta ja tarkkuudesta
 • Asianomaisten tahojen tiedottaminen ongelmista ja ratkaisuneuvonta
 • Tallennusviive ja -häiriö
 • Avustaminen reklamaatioiden valmistelussa ja tietojen toimittaminen sopimusriitoja varten
 • Tarvittaessa henkilöstön johtaminen, koulutus, valmennus, tukeminen, kehittäminen, johtaminen
 • Tarvittaessa kattaa suunnittelupäällikön vastuut
 • Kattaa tarvittaessa projektisuunnittelijan vastuut
 • Kaikki muut rooliin liittyvät tehtävät

 

Tärkeimmät roolin kriteerit:

 • Vähintään 5 vuoden kokemus suurten rakennusprojektien suunnittelusta
 • Käytä Primavera P6:ta, Earned Value Managementia, Exceliä taitavasti
 • Selkeä ymmärrys rakentamisen menetelmistä ja järjestyksestä
 • Pystyy tuottamaan ohjelman töiden suunnitteluun ja seurantaan tarvittavista tiedoista (piirustukset/malli/SOW jne.).
 • Pystyy hallitsemaan suurien hankkeiden suunnittelua minimaalisella valvonnalla.
 • Ole motivoitunut, oma-aloitteinen ja pystyt työskentelemään hyvin ryhmässä tai yksin.
 • Selkeä kommunikaattori
 • Kykyä työskennellä hyvin tiukoissa määräajoissa

 

Mercury on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja.

Apply Now