Commercial Lead, Helsinki, Finland

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions.

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Live Environments.

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Scope of the Role:

Mercury is seeking an experienced Commercial Lead to join our site team on a large Data Centre construction project in Finland in the Helsinki region. The successful candidate will have a strong track record in cost management and quantity surveying, with experience managing commercial aspects of large-scale construction projects.

 

Principal Duties and Responsibilities:

To lead the project Commercial Team and provide support to the construction team on all commercial and quantity surveying functions including the following key responsibilities:

 • Ensure compliance with contract obligations and provide advice and monitoring of same to construction team
 • Ability to identify potential commercial risks and ensure prompt reporting of same to management.
 • Compile monthly progress applications and ensure they are inclusive of accurate remeasure, site variations, dayworks or claims
 • Procurement – operational procurement activity and contract support, in conjunction with the Procurement Department
 • Manage subcontractor accounts from initial award to interim valuation, variations, and final account.
 • Managing and forecasting of turnover and cash flow of the projects
 • Reviewing and commercial management of all projects, to ensure accurate and reliable reporting
 • Identify, analyse, and report on trends within the Business & Projects
 • Provide Data and analysis of issues & risks as required by Management.
 • Improve and implement best practice commercial processes and accurate budgeting
 • Lead, support, and provide coaching to commercial team members in best practice quantity surveying and cost management methods.
 • Review all incoming correspondence from Employers, Design Team and /or subcontractors, to identify contractually critical items and to initiate replies
 • To ensure Construction Team is adhering to all Contractual Requirements and providing advice and monitoring of same
 • Ensure reporting is in line with Group Policies & highlight exceptions to Management
 • All other duties associated with this role

 

Selection Criteria / Person Specification:   

 • Relevant university qualification in Quantity Surveying, Construction Commercial Management, or equivalent level of education (e.g. engineering) combined with extensive commercial experience.
 • Minimum 5+ years’ experience post qualification in a big onsite environment (Contract values >€200m+)
 • Solid experience with large civil and ground works preferred.
 • Data centre experience also desired.
 • Ability to work both individually and as part of a team.
 • Excellent IT Skills (SAP experience is an advantage).
 • Excellent communication and organisation skills.
 • Must have excellent English language skills.
 • Finnish language skills desired.

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

 

Organisaatioympäristö:

Mercury on Euroopan johtava rakennusratkaisujen valmistaja.

Rakennamme ja hallinnoimme monimutkaisia ​​suunnittelu- ja rakennusprojekteja maailman johtaville yrityksille. Ratkaisumme auttavat toimittamaan teknologioita ja elämää muuttavia edistysaskeleita, jotka yhdistävät ihmiset, yhteisöt ja yritykset ja antavat niille voimaa saavuttaa uskomattomia asioita. Ihmisillämme on rohkeutta olla innovatiivisia. Heidän päättäväisyytensä ja terävä keskittymisensä antavat meille mahdollisuuden toimia varmasti aina ja uudelleen.

Toimitamme asiakkaidemme visioita huippuluokan rakennusratkaisujen avulla useilla aloilla, mukaan lukien Enterprise Data Centerit, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centerit, Fire Protection ja Live Environments.

Mercurylla meidän velvollisuutemme on rohkaista ja tukea ihmisiä toteuttamaan näkemyksensä itsestään. Asetamme heidät toimintamme ytimeen ja tarjoamme haastavia mahdollisuuksia kehittyä mahtavassa tiimissä kannustavassa ympäristössä, jossa he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Mercury hakee kokenutta kaupallista johtajaa työmaatiimiimme suureen datakeskuksen rakennusprojektiin Suomeen Helsingin seudulle. Menestyneellä hakijalla on vahva kokemus kustannusten hallinnasta ja määrämittauksesta sekä kokemusta suurten rakennusprojektien kaupallisista tehtävistä.

 

 

Pääasialliset tehtävät ja vastuut:

Johtaa projektin kaupallista tiimiä ja tukea rakennustiimiä kaikissa kaupallisissa ja määrämittaustoiminnoissa, mukaan lukien seuraavat keskeiset vastuut:

 • Varmista sopimusvelvoitteiden noudattaminen ja neuvoo ja tarkkaile sitä rakennustiimille
 • Kyky tunnistaa mahdolliset kaupalliset riskit ja varmistaa niiden nopea raportointi johdolle.
 • Kokoa kuukausittaiset edistymishakemukset ja varmista, että ne sisältävät tarkat uudelleenmittaukset, sivuston muunnelmat, päivätyöt tai vaatimukset
 • Hankinta – operatiivinen hankintatoiminta ja sopimustuki, yhdessä hankintaosaston kanssa
 • Hallitse alihankkijoiden tilejä alkuperäisestä sopimuksesta väliarviointiin, muunnelmiin ja lopputilitykseen.
 • Projektien liikevaihdon ja kassavirran hallinta ja ennustaminen
 • Kaikkien projektien tarkastelu ja kaupallinen hallinta varmistaaksemme tarkan ja luotettavan raportoinnin
 • Tunnista, analysoi ja raportoi liiketoiminnan ja projektien trendit
 • Tarjoa tietoa ja analysointia ongelmista ja riskeistä johdon edellyttämällä tavalla.
 • Paranna ja toteuta parhaiden käytäntöjen kaupallisia prosesseja ja tarkkaa budjetointia
 • Johda, tue ja valmenna kaupallisen tiimin jäseniä parhaiden käytäntöjen määrän mittaus- ja kustannushallintamenetelmissä.
 • Tarkista kaikki työnantajilta, suunnittelutiimin ja/tai alihankkijoilta saapuva kirjeenvaihto tunnistaaksesi sopimuksen kannalta tärkeät asiat ja aloittaaksesi vastaukset
 • Varmistaaksemme, että Rakennustiimi noudattaa kaikkia sopimusvaatimuksia ja neuvoo ja valvoo niitä
 • Varmista, että raportointi on konsernin käytäntöjen mukainen ja korosta johdon poikkeuksia
 • Kaikki muut tähän rooliin liittyvät tehtävät

 

Valintakriteerit / henkilötiedot:   

 • Soveltuva korkeakoulututkinto määrämittauksesta, rakennusalan kaupallisesta johtamisesta tai vastaava koulutus (esim. insinööri) yhdistettynä laajaan kaupalliseen kokemukseen.
 • Vähintään 5+ vuoden kokemus pätevyyden jälkeisestä isosta paikan päällä olevasta ympäristöstä (sopimusarvot > €200+)
 • Vankka kokemus isoista rakennus- ja maatöistä katsotaan eduksi.
 • Myös konesalin kokemus toivotaan.
 • Kykyä työskennellä sekä yksin että osana tiimiä.
 • Erinomaiset IT-taidot (SAP-kokemus katsotaan eduksi).
 • Erinomaiset viestintä- ja organisointitaidot.
 • Edellytämme erinomaista englannin kielen taitoa.
 • Suomen kielen taitoa toivotaan.

Mercury on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja.

 

 

Apply Now