Senior Quantity Surveyor, Helsinki, Finland

Apply Now

Senior Quantity Surveyor

 

Organisational Environment:

 

Mercury is the European leader in construction solutions.

 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

 

 

Responsibilities of the Role:

 

To provide support to Construction Team on all Quantity Surveying functions including, but not limited to the following:

 

 • Ensure compliance with contract obligations and provide advice and monitoring of same to construction team
 • Ability to identify potential commercial risks and ensure prompt reporting of same to management.
 • Compile monthly progress applications and ensure they are inclusive of accurate remeasure, site variations, dayworks or claims
 • Procurement – operational procurement activity and contract support, in conjunction with the Procurement Department
 • Manage subcontractor accounts from initial award to interim valuation, variations and final account.
 • Managing and forecasting of turnover and cash flow of the projects
 • Reviewing and commercial management of all projects, to ensure accurate and reliable reporting
 • Identify, Analyse and report on trends within the Business & Projects
 • Provide Data and analysis of issues & risks as required by Management.
 • Improve and implement best practice commercial processes and accurate budgeting
 • Ensure compliance with Contract Programme /Schedule and provide weekly reports to construction team on planned versus actual progress

 

 • Review all incoming correspondence from Employers, Design Team and /or subcontractors, to identify contractually critical items and to initiate replies
 • To ensure Construction Team is adhering to all Contractual Requirements and providing advice and monitoring of same
 • Ensure reporting is in line with Group Policies & highlight exceptions to Management
 • All other duties associated with this role

 


Your Qualifications and Key Criteria:   

 • Relevant third level qualification essential in Quantity Surveying
 • Minimum 5+ years’ experience post qualification in a big onsite environment
 • Ability to work both individually and as part of a team
 • Excellent IT Skills
 • Excellent communication and organisation skills
 • Data Centre Experience desirable
 • Previous experience of managing team ideal

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Organisaatioympäristö:

Mercury on Euroopan johtava rakennusratkaisujen valmistaja. 

Rakennamme ja hallinnoimme monimutkaisia ​​suunnittelu- ja rakennusprojekteja maailman johtaville yrityksille. Ratkaisumme auttavat toimittamaan teknologioita ja elämää muuttavia edistysaskeleita, jotka yhdistävät ihmiset, yhteisöt ja yritykset ja antavat niille voimaa saavuttaa uskomattomia asioita. Ihmisillämme on rohkeutta olla innovatiivisia. Heidän päättäväisyytensä ja terävä keskittymisensä antavat meille mahdollisuuden toimia varmasti aina ja uudelleen. 

Toimitamme asiakkaidemme visioita huippuluokan rakennusratkaisuilla useilla aloilla, mukaan lukien Enterprise Data Centerit, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale-palvelinkeskukset, Fire Protection ja Technical Support Services (TSS). 

Mercurylla meidän velvollisuutemme on rohkaista ja tukea ihmisiä toteuttamaan näkemyksensä itsestään. Asetamme heidät toimintamme ytimeen ja tarjoamme haastavia mahdollisuuksia kehittyä mahtavassa tiimissä kannustavassa ympäristössä, jossa he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

 

Roolin vastuualueet:

Tukea rakennustiimiä kaikissa määrämittaustoiminnoissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, seuraaviin:

 • Varmista sopimusvelvoitteiden noudattaminen ja neuvoo ja tarkkaile sitä rakennustiimille
 • Kyky tunnistaa mahdolliset kaupalliset riskit ja varmistaa niiden nopea raportointi johdolle.
 • Kokoa kuukausittaiset edistymishakemukset ja varmista, että ne sisältävät tarkat uudelleenmittaukset, sivuston muunnelmat, päivätyöt tai vaatimukset
 • Hankinta – operatiivinen hankintatoiminta ja sopimustuki, yhdessä hankintaosaston kanssa
 • Hallitse alihankkijoiden tilejä alkuperäisestä sopimuksesta väliarviointiin, muunnelmiin ja loppulaskuun.
 • Projektien liikevaihdon ja kassavirran hallinta ja ennustaminen
 • Kaikkien projektien tarkastelu ja kaupallinen hallinta varmistaaksemme tarkan ja luotettavan raportoinnin
 • Tunnista, analysoi ja raportoi liiketoiminnan ja projektien trendit
 • Tarjoa tietoa ja analysointia ongelmista ja riskeistä johdon edellyttämällä tavalla.
 • Paranna ja toteuta parhaiden käytäntöjen kaupallisia prosesseja ja tarkkaa budjetointia
 • Varmista sopimusohjelman/aikataulun noudattaminen ja raportoi rakennustiimille viikoittain suunnitellusta ja todellisesta edistymisestä
 • Tarkista kaikki työnantajilta, suunnittelutiimin ja/tai alihankkijoilta saapuva kirjeenvaihto tunnistaaksesi sopimuksen kannalta tärkeät asiat ja aloittaaksesi vastaukset
 • Varmistaaksemme, että Rakennustiimi noudattaa kaikkia sopimusvaatimuksia ja neuvoo ja valvoo niitä
 • Varmista, että raportointi on konsernin käytäntöjen mukainen ja korosta johdon poikkeuksia
 • Kaikki muut tähän rooliin liittyvät tehtävät

 

Sinun pätevyys ja avainkriteerisi:   

 • Asiaankuuluva kolmannen tason tutkinto olennainen määrämittauksessa
 • Vähintään 5+ vuoden kokemus tutkinnon jälkeisestä isosta ympäristöstä
 • Kykyä työskennellä sekä yksin että osana tiimiä
 • Erinomaiset IT-taidot
 • Erinomaiset viestintä- ja organisointitaidot
 • Kokemus konesalista suotavaa
 • Aikaisempi kokemus tiimin johtamisesta ihanteellista

 

Mercury on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja.

 

Apply Now