Junior Planner, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is an Irish based European Contractor.

At Mercury, we build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations.  Our solutions help deliver technologies that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things.   

Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again, across a range of key sectors including Data Centres, Semi-Conductor, Advanced Technology, Live Environment, Fire Protection, Technical Support Services (TSS), Healthcare & Building Services.  Our global team is over 2,800 people strong, and along with our supply-chain partners, we have 8,500+ people working on our client projects. We operate across over 16 locations in Europe and recorded overall turnover in excess of €1.5bn in 2021. 

Mercury employs the best people, invests heavily in training and education, and ensures that the highest standards of health, safety and governance are applied throughout the organisation

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Reporting to Project Planner / Planning Department
 • Reporting to Project Management
 • Developing and maintaining schedules for pre-construction / construction / commissioning
 • Developing and maintaining progress databases
 • Progress reporting
 • Milestone projections, delay / float path analysis
 • Earned Value Management systems
 • Monitoring schedule performance and productivity
 • Auditing progress on site
 • Attending schedule meetings, liaising with client and subcontractors
 • Preparation of tender schedules
 • Preparation of histograms
 • Supporting weekly workface planning systems
 • Resource / cash loading of schedules
 • Providing data for payment applications
 • Responsibility for quality and accuracy of schedules and reports
 • Making relevant parties aware of issues and advising on solutions
 • Recording delay and disruption
 • Assisting in the preparation of claims and providing data for contractual disputes
 • Covering Project Planner responsibilities when required

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Organisatorische omgeving:

Mercury is een in Ierland gevestigde Europese aannemer.

Bij Mercury bouwen en beheren we complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken.  

Onze mensen durven innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat om keer op keer met zekerheid te leveren in een reeks belangrijke sectoren, waaronder datacenters, halfgeleiders, geavanceerde technologie, live omgevingen, brandbeveiliging, technische ondersteuningsdiensten (TSS), gezondheidszorg en gebouwen Diensten. Ons wereldwijde team bestaat uit meer dan 2.800 mensen en samen met onze toeleveringsketenpartners hebben we meer dan 8.500 mensen die werken aan onze klantprojecten. We zijn actief op meer dan 16 locaties in Europa en realiseerden in 2021 een totale omzet van meer dan € 1,5 miljard. 

Mercury heeft de beste mensen in dienst, investeert veel in training en opleiding en zorgt ervoor dat de hoogste normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en bestuur in de hele organisatie worden toegepast

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Rapporterend aan Projectplanner/Planningsafdeling
 • Rapporterend aan Projectmanagement
 • Opstellen en onderhouden van planningen voor pre-constructie / constructie / inbedrijfstelling
 • Ontwikkelen en onderhouden van voortgangsdatabases
 • Voortgangsrapportage
 • Mijlpaalprojecties, analyse van vertraging / zweefpad
 • Earned Value Management-systemen
 • Bewaken van planningsprestaties en productiviteit
 • Controle van de voortgang op locatie
 • Bijwonen van planningsvergaderingen, onderhouden van contacten met opdrachtgever en onderaannemers
 • Opstellen van aanbestedingsplannen
 • Voorbereiding van histogrammen
 • Ondersteuning van wekelijkse workface-planningssystemen
 • Resource / cash laden van schema's
 • Verstrekken van gegevens voor betalingsaanvragen
 • Verantwoordelijk voor kwaliteit en juistheid van planningen en rapportages
 • Relevante partijen bewust maken van vraagstukken en adviseren over oplossingen
 • Opnamevertraging en storing
 • Assisteren bij het opstellen van claims en het verstrekken van gegevens voor contractuele geschillen
 • Het dekken van de verantwoordelijkheden van de Projectplanner wanneer dat nodig is

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Apply Now