Electrical Engineer, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment: 

Mercury is an Irish based European Contractor. 

At Mercury, we build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations.  Our solutions help deliver technologies that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things.    

Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again, across a range of key sectors including Data Centres, Semi-Conductor, Advanced Technology, Live Environment, Fire Protection, Technical Support Services (TSS), Healthcare & Building Services.  Our global team is over 2,800 people strong, and along with our supply-chain partners, we have 8,500+ people working on our client projects. We operate across over 16 locations in Europe and recorded overall turnover in excess of €1.5bn in 2021.   

Mercury employs the best people, invests heavily in training and education, and ensures that the highest standards of health, safety and governance are applied throughout the organisation 

 

Key Responsibilities of the Role:   

 • Scheduling and tracking of the project 

 • Preparation of design drawings 

 • Alterations to working drawings 

 • Creation of installed drawings and O&M Manuals. 

 • Prepare technical submittals 

 • Prepare builders work drawings 

 • Prepare record drawings 

 • Operate within the commercial constraints of the project scope document. 

 • Report where required to the Project Manager and Commercial Manager on schedule and cost implications of Engineering designs and changes. 

 • Ensure the adherence to company’s safety and quality standards 

 • Ensure the adherence to legislation governing all Health and Safety matters on site. 

 • Reviewing project documentation, drawings and calculations as required 

 • All other duties associated with this role 

 

Your Qualifications and Key Criteria: 

 • A trade background with a third level qualification 

 • Degree qualified in Electrical discipline. 

 • Proven record of co-coordinating on projects 

 • A minimum of 8+ years as an Electrical Engineer 

 • Knowledge Microsoft Word, Excel, AutoCAD, MS Project 

 • Excellent communication skills 

 • Ability to work well under pressure and within a strict deadline environment 

 • Ability to drive a large-scale project 

 

 

Desirable Skills: 

 • Experience working on Building Services or Data Centre projects advantage 

 • A construction background 

Mercury is an equal opportunities employer

 

Organisatorische omgeving:

 

Mercury is een in Ierland gevestigde Europese aannemer.

Bij Mercury bouwen en beheren we complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken.  

Onze mensen durven innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat om keer op keer met zekerheid te leveren in een reeks belangrijke sectoren, waaronder datacenters, halfgeleiders, geavanceerde technologie, live omgevingen, brandbeveiliging, technische ondersteuningsdiensten (TSS), gezondheidszorg en gebouwen Diensten. Ons wereldwijde team bestaat uit meer dan 2.800 mensen en samen met onze toeleveringsketenpartners hebben we meer dan 8.500 mensen die werken aan onze klantprojecten. We zijn actief op meer dan 16 locaties in Europa en realiseerden in 2021 een totale omzet van meer dan € 1,5 miljard. 

Mercury heeft de beste mensen in dienst, investeert veel in training en opleiding en zorgt ervoor dat de hoogste normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en bestuur in de hele organisatie worden toegepast

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Planning en opvolging van het project
 • Het maken van ontwerptekeningen
 • Wijzigingen aan werktekeningen
 • Maken van installatietekeningen en O&M-handleidingen.
 • Technische dossiers voorbereiden
 • Het maken van werktekeningen voor bouwers
 • Opstellen van recordtekeningen
 • Opereren binnen de commerciële beperkingen van het projectscopedocument.
 • Rapporteer waar nodig aan de projectmanager en commercieel manager over de planning en kostenimplicaties van technische ontwerpen en wijzigingen.
 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en kwaliteitsnormen van het bedrijf worden nageleefd
 • Zorg ervoor dat de wetgeving die alle gezondheids- en veiligheidskwesties ter plaatse regelt, wordt nageleefd.
 • Het beoordelen van projectdocumentatie, tekeningen en berekeningen indien nodig
 • Alle overige werkzaamheden die bij deze functie horen

 

 

Uw kwalificaties en belangrijkste criteria:

 • Een handelsachtergrond met een kwalificatie op het derde niveau
 • Diploma gekwalificeerd in de richting Elektrotechniek.
 • Bewezen staat van dienst in het coördineren van projecten
 • Minimaal 8+ jaar als Elektrotechnisch Ingenieur
 • Kennis Microsoft Word, Excel, AutoCAD, MS Project
 • Uitstekende communicatievaardigheden
 • Vermogen om goed te werken onder druk en binnen een omgeving met strikte deadlines
 • Vermogen om een grootschalig project aan te sturen

 

Gewenste vaardigheden:

 • Ervaring met het werken aan Building Services- of Datacenter-projecten is een voordeel
 • Een bouwachtergrond

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

 

 

Apply Now