Document Controller, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Mercury is the European leader in construction solutions.

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.


Responsibilities of the Role:

 • Working on Digital platforms such BIM 360 and Asite etc
 • Ensuring the timely distribution of documents & drawings to project personnel
 • Working in accordance with company procedures & guidelines
 • Distribution of drawing transmittals and submittals to client
 • Maintenance of controlled document registers and associated documentation
 • Developing and maintaining filing systems
 • General Administration including typing, printing
 • Data entry on SAP, Running SAP reports and queries
 • Liaising with Scheduler, Safety Manager and Client
 • Maintain up to date Org Charts
 • Cover for the Time Administration of the Project when required
 • All other duties associated with this role

 

Your Qualifications and Key Criteria:

 • Must have experience with online digital platforms such as BIM 360
 • Min 2 years relevant experience
 • Strong Administration experience
 • Fluent in English language
 • PC literate with competency in Microsoft Word, Excel, Outlook
 • Ability to liaise and manage all site paperwork
 • Excellent telephone manner
 • Attention to detail
 • Ability to multitask and work under pressure
 • Strong interpersonal and Organisational skills
 • Pride in the quality and presentation of work
 • Excellent communication skills

 

Desirable Skills:

 • Experience in the construction or engineering industry advantage but not essential
 • SAP experience advantage but not essential as full training will be given

 

 Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Document controleerder

 

 

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen.

 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren.

 

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS).

 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

 

 

 

Verantwoordelijkheden van de rol:

 

 • Werken aan digitale platforms zoals BIM 360 en Asite enz
 • Zorgen voor de tijdige distributie van documenten en tekeningen aan projectpersoneel
 • Werken volgens bedrijfsprocedures en richtlijnen
 • Verspreiding van tekeningoverzendingen en -inzendingen naar de klant
 • Onderhoud van gecontroleerde documentregisters en bijbehorende documentatie
 • Het ontwikkelen en onderhouden van archiefsystemen
 • Algemene administratie inclusief typen, printen
 • Gegevensinvoer op SAP, uitvoeren van SAP-rapporten en -query's
 • Onderhouden van contact met planner, veiligheidsmanager en klant
 • Up-to-date houden van organigrammen
 • Dekking voor de tijdadministratie van het project, indien nodig
 • Alle overige taken die bij deze rol horen

 

 

Uw kwalificaties en belangrijkste criteria:

 

 • Je hebt ervaring met online digitale platforms zoals BIM 360
 • Minimaal 2 jaar relevante ervaring
 • Sterke administratieve ervaring
 • Vloeiend in de Engelse taal
 • PC-geletterd met competentie in Microsoft Word, Excel, Outlook
 • Mogelijkheid om contact te onderhouden en al het papierwerk op de locatie te beheren
 • Uitstekende telefoonstem
 • Aandacht voor detail
 • Vermogen om te multitasken en onder druk te werken
 • Sterke interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden
 • Trots op de kwaliteit en presentatie van het werk
 • Uitstekende communicatievaardigheden

 

 

 

Wenselijk Vaardigheden:

 

 • Ervaring in de bouw- of technieksector is een voordeel maar niet essentieel
 • SAP-ervaringsvoordeel, maar niet essentieel omdat er een volledige training wordt gegeven

 

 

 

 Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Apply Now